Dobrý přístup, splnění časového horizontu, cena odpovídala počtu pracovníků a náročnosti práce.

Duchcov 2011
Duchcov 2011